Etická linka

Co je Etická linka?

 

Etická linka, jako součást sdíleného vnitřního oznamovacího systému vybraných společností Skupiny ČEZ, je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít.

 

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“) a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními. V případě anonymního podání oznámení je ochrana oznamovateli podle ZOO poskytována od okamžiku, kdy vyjde najevo jeho totožnost.

Společnost AirPlus, spol s r.o. zužuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů okruh osob, od kterých přijímá a šetří oznámení v režimu ZOO:

·         osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);

·         osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;

·         osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž nebo

·         osoby ve služebním poměru

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena ale mimo působnost zákona o ochraně oznamovatelů.

Upozorňujeme, že společnost AirPlus, spol. s r.o. využívá sdílený Vnitřní oznamovací systém, který je spravován mateřskou společností ČEZ, a. s., jakožto pověřeným subjektem dle § 8 odst. 2) ZOO. Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše oznámení šetřeno společností ČEZ, a. s., uveďte tuto skutečnost ve svém oznámení.

CHCI PODAT OZNÁMENÍ

Pro podání svého oznámení můžete využít následující možnosti:

  • telefonická linka 211 045 990

·         e-mailová schránka etickalinka@skupinacez.cz

·         osobní oznámení Příslušné osobě

 

za AirPlus, spol. s r.o.

-              Petra Míšková, tel. číslo 211 045 990, etickalinka@air-plus.cz

-              Petra Bažantová, tel. číslo 211 045 990, etickalinka@air-plus.cz

 

za pověřený subjekt ČEZ, a. s.

-              Miroslava Kundrtová, 211 045 910, miroslava.kundrtova@cez.cz

-              Michal Štička, 211 045 910, michal.sticka@cez.cz

-              Martina Kropová, 211 045 910, martina.kropova@cez.cz

-              Denisa Srbová, 211 045 910, denisa.srbova@cez.cz

-              Robin Opěla, 211 045 910, robin.opela@cez.cz

-              Štěpán Kopřiva, 211 045 910, stepan.kopriva@cez.cz

Uvedené emailové adresy Příslušných osob slouží pro jejich kontaktování za účelem sjednání osobní schůzky pro podání ústního oznámení. Prostřednictvím těchto emailů nezadávejte jako oznamovatel své oznámení. Pro podání oznámení využijte jednu z možností uvedených v části Chci podat oznámení.

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení na Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Kontakt

Potřebujete se na něco zeptat?

info@air-plus.cz

Nebo nás kontaktujte na:

Sekretariát

+420 417 851 360
+420 603 564 702

Callcentrum, hlášení poruch

+420 733 111 074

Příjem objednávek a reklamací

+420 734 701 671

Najdete nás

Modlany 22
417 13 Modlany

Informace o zpracování osobních údajů Členové skupiny ČEZ ESCO